h

Huisvesting

23 maart 2016

Uit de Raad: 500 goedkoper huurwoningen

In de raadsvergadering van begin maart is de Woonvisie vastgesteld. een vrijblijvend document waar niemand tegen kan zijn. Uit een recent woningmarkt onderzoek blijkt dat er met spoed 500 goedkopere huurwoningen in Wageningen nodig zijn. De SP heeft hierover een motie ingediend om dat op korte termijn te realiseren. Helaas haalde deze motie het niet.

Lees verder
7 maart 2016

SP Wageningen:

Foto: SP

Uit onderzoek blijkt dat er in de gemeente Wageningen de komendetijd behoefte is aan minimaal 500 woningen extra, met een huurprijs tussen de € 400 en € 500.

Lees verder
9 januari 2015

Brief aan Woningstichting

Geachte heer Janssen, Beste Lex,

Lees verder
25 mei 2014

SP houdt huurders spreekuur

Elke maandagavond, tussen 19.00 uur en 20.00 uur van 19 mei t/m23 juni m.u.v. tweede Pinksterdag, kan je terecht in het Volkshuis (Vergersweg 22-24, Wageningen) voor advies. Is het zo dat je twijfelt of je bezwaar moet maken tegen de aangekondigde huurverhoging, kom dan gerust langs op het spreekuur. We kunnen helpen met het schrijven van een bezwaarschrift als daar aanleiding voor is.

Lees verder
29 april 2014

Wonen, huurverhogingen en leegstand

Donderdag 1 mei, vanaf 19.30 uur, is er een bijeenkomst in Het Volkshuis over wonen, huurverhogingen en leegstand. De bijeenkomst is niet alleen voor SP leden maar voor iedere belangstellende, vooral mensen die wonen of zouden willen wonen in een sociale huurwoning.

Lees verder
11 maart 2014

De smalle beurs

Nadat de SP op haar website en in de media aandacht heeft gevraagd voor de ongewenste leegstand van huurwoningen in Wageningen, is er enige ruring ontstaan. De Woningstichting geeft op haar website een uitvoerige uitleg hoe het zo gekomen is. 

Lees verder
11 februari 2014

Leegstand huurwoningen

De SP Wageningen ergert zich aan het feit dat huurwoningen, die voorheen sociaal waren nu (soms al 2 jaar) leegstaan. Hoewel er voor sociale huurwoningen nog steeds wachtlijsten zijn en mensen soms 8 tot 12 jaar op een sociale huurwoning moeten wachten, blijkt de Woningstichting sociale huurwoningen die leeg komen met een veel hogere huur aan te bieden, met als gevolg leegstand. Wie op dit moment door Wageningen fietst komt op diverse plaatsen affiches en borden van de Woningstichting tegen waarop staat dat deze huizen direct te huur zijn en dat de nieuwe huurders zelfs 1 tot 3 maanden gratis huur kunnen krijgen. Volgens de gegevens van de Woningstichting gaat het in ieder geval om 11 woningen.

Lees verder
9 juni 2013

Geen subsidie aan De Woningstichting

De SP is geen voorstander van het geven van subsidie aan organisaties die worden bestuurd door mensen die meer verdienen dan de Minister-President. (Dit is de z.g. Balkenende-norm)

Lees verder
16 mei 2013

SP onderzoekt stemming over sloopplannen

De Woningstichting wil de huizen in de wijk Patrimonium slopen en vervangen door nieuwbouw. De huidige bewoners kunnen terugkeren naar een nieuwe woning in de wijk. De SP heeft, met een eenvoudige enquête onderzocht of de bewoners dit ook willen.

Lees verder
18 december 2012

SP werkgroep Ede ondersteunt actie Huuralarm

De SP (werkgroep Ede), vindt dat het woonakkoord van de gelegenheidscoalitie van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP een vernietigende uitwerking heeft voor huurders en op de sociale woningbouw in Nederland. De werkgroep leden waren er zaterdagmiddag natuurlijk bij om Huurdersbond Ede van harte te steunen in de acties tegen de komende huurverhogingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier