h

Cultuur

11 mei 2017

Cultuurplantsoen in Wageningen

Foto: sp / sp

Wageningen verdient een centrum voor Kunst en Cultuur (‘Een ontmoetingspunt voor kunstbeoefenaars en –liefhebbers’)Wageningen kent veel activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur. Raadpleeg de gemeentegids en je vindt  talrijke verenigingen voor beoefening van beeldende kunst en fotografie, dans, zang en muziek en Theatergezelschappen.

Lees verder
4 februari 2017

SPCafé: 'Ik vraag me af, ....'

Foto: SP

Donderdag 16 februari (vanaf 19.30 uur); een gezellige avond in Wageningse bio-eetbar VReeMDe STReKeN met medewerking van de SP afd. Wageningen. De film-documentaire ’IK VRAAG ME AF’ wordt vertoond. Een film waarin een interactieve ontmoeting tussen migranten en Wageningen jongeren centraal staat.  Vragen als; “Waarom hebben Nederlanders een bepaalde tijd voor het eten?” en “Hoe zag je leven als jongere eruit in jouw land?” zijn aanleiding voor leuke discussies.

Lees verder
26 januari 2017

SP klaar met comité W45

SP is weinig enthousiast over de aanpak van het Nationaal Comite Herdenking Capitulatie over het 4 /5 Mei festival in Wageningen. In de komende raadsvergadering wordt er in de raad gesproken over het terugdraaien van de bezuinigen die in 2014 zijn ingesteld.

Lees verder
12 december 2015

Muziekles in 't Venster ca. € 40/per uur

Foto: sp / sp

In 2012 heeft de gemeenteraad besloten € 380.000 te bezuinigen op cultuur. In december 2013 is ervoor gekozen om hiervan € 250.000 te bezuinigen op 't Venster. In het raadsbesluit wordt gesteld dat het niet mag leiden tot "onacceptabele gevolgen" en dat het moet leiden tot een Cultuurplantsoen, waardoor samenvoeging van functies, een gedeelte van de bezuiniging wordt opgevangen.

Lees verder
11 november 2014

SP fan van Arboretum Belmonte

Het Arboretum Belmonte is het grote park bovenop de Wageningese berg. Een park met mogelijkheden voor wandelen, ontspannen, picknicken, etc. .  Een park met plekjes die een prachtig uitzicht over de uiterwaarden van de Rijn geven. Het park was altijd van Wageningen UR, maar in 2012 is het verzelfstandigd en wordt het  beheert door de Stichting Belmonte Arboretum. Het onderhouden  van dit mooie park kost echter veel geld.

Lees verder
5 juli 2013

Inspraak avond concept Cultuurnota

Vanavond konden organisaties inspreken op de door het College opgestelde concept Cultuurnota, waarin bezuinigingen werden voorgesteld voor o.a. de Bblthk, de Junushoff en 't Venster, waarin de zwaarste klappen worden uitgedeeld aan 't Venster.

Lees verder
24 april 2010

HET KAN: Junushoff behouden als Wagenings cultuurhuis

Het is vijf voor twaalf voor de Junushoff. Maandag valt definitief de beslissing: gaat de gemeente het pand verkopen of niet? Verkoop leidt op korte termijn misschien tot enig jaarlijks financieel voordeel (geen kosten voor onderhoud) maar de financiele positie van de gemeente verslechtert (volgens het raadsvoorstel) en de gemeente verplicht zich bovendien ook tot 30 jaar subsidie aan de huurder van het pand, de Stichting Junushoff. De gemeente is dan alle regie over haar theater kwijt en kan niet meer inspelen om nieuwe omstandigheden.
Junushoff HETKAN

Lees verder
23 augustus 2007

De cultuurmakelaar en accomodaties

Volgens de vertrokken ‘cultuurmakelaar’ liggen de ideeën om kunst en cultuur te ondersteunen gewoon op straat. De vraag is dan natuurlijk wel wie pakt de ideeën op of nog beter; wie pakt ze aan. Het kan toch niet waar zijn dat daadkracht en de creativiteit in deze gemeente geheel afhankelijk is van een speciaal te benoemen ‘cultuurmakelaar’?

Lees verder
31 januari 2007

Accommodatiebeleid in de steigers

Donderdag 1 februari zullen de commissieleden in de commissie Samenleving, de levendige discussie van 25 januari over het accommodatiebeleid in Wageningen voortzetten. Het college heeft een eerste aanzet tot een beleidsplan plan laten maken en politiek partijen zijn nu aan de beurt

Lees verder
30 november 2006

Moratorium op verkoop accomodaties

De SP fractie roept het college op tot een moratorium op de verkoop van gemeentelijke accomodaties zolang het Accomodatieplan nog niet is uitgekristalliseerd en goedgekeurd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier