h

Blog Michel Verbeek

4 februari 2017

Diederik in Brussel (1)

Goed, ik ben dus begonnen in Brussel als fractie-medewerker voor het dossier Transparantie, als assistent van Dennis de Jong (https://sp.nl/onze-mensen/europees-parlement/dennis-jong). De eerste paar dagen bestaan altijd uit nog wat dingen regelen, zoals een emailadres: diederik.vanderloo@europarl.europa.eu) en een beveiligingspas. Daarna werd ik onmiddelijk meege-nomen in het werk. Het werktempo ligt hoog, dat merk je! Eerst was er een overleg met onze europese zuster-partijen, verenigd in de fractie GUE/NGL, (verenigd links/ Noord Europees groen links). Dat gebeurde in een "kleine zaal", met ruimte voor zo'n 50 MEP's (Member of European Parliament, Europarlementariers) met ver-taling op naar ca. 12 verschillende talen. Ik kan het engels goed volgen, maar mijn frans en duits is duidelijk weggezakt, en ook de Grieken en de Portugezen hebben wat te melden, of de Basken, de Zweden, de Denen. Dan is het fijn dat de faciliteiten werken en je snel kunt volgen wat er gezegd wordt. Nu waren niet alle mensen van alle fracties er, men overlegt later onderling. Dat is ook belangrijk omdat van land tot land de standpunten soms verschillen. Deze keer ging het over de net uitge-komen rapporten van Juncker en Tusk die pleiten voor een integratie van Europa. Gelukkig zijn we het er met onze zusterpartijen eens dat zoals het nu uitgewerkt wordt, dat méér Europa alleen maar meer macht voor multinationals betekent. De volgende keer zal ik meer inhoudelijks vertellen.

Lees verder
23 maart 2016

Uit de Raad: 500 goedkoper huurwoningen

In de raadsvergadering van begin maart is de Woonvisie vastgesteld. een vrijblijvend document waar niemand tegen kan zijn. Uit een recent woningmarkt onderzoek blijkt dat er met spoed 500 goedkopere huurwoningen in Wageningen nodig zijn. De SP heeft hierover een motie ingediend om dat op korte termijn te realiseren. Helaas haalde deze motie het niet.

Lees verder
17 februari 2016

Commerciele zorg

Afgelopen weken is er veel ophef geweest over de gang van zaken in het ouderencomplex aan de Hollandseweg. Ondanks de mooie praatjes bij de verkoop van de ouderenappartementen in 2013 (“een nieuwe manier van zelfstandig wonen”), kan Opella de beloofde en noodzakelijke dagelijkse zorg niet meer leveren.  De gemeente haast zich te zeggen dat deze zorg een verantwoordelijkheid is van het Rijk. En nu? De bedoeling was dat de markt alles zou oplossen. Maar we kregen overbodige reclame, bonus-directeuren en erger: onderbetaalde zorgwerknemers en mensen in de problemen. Dat is nou privatisering. Wanneer wilt u actievoeren?

Lees verder
30 september 2015

Nudepark 2

In 2012 zei de wethouder dat Nudepark 2 gebouwd zou worden als er in Wageningen behoefte aan was. De SP wilde toen niet bouwen voor leegstand. De gemeente ging door, ondanks dat de  projectontwikkelaar slechts 1 (!) bedrijf had gevonden als koper. Op verzoek van de projectontwikkelaar werden ook nog eens stiekem de kavels veel groter gemaakt – maar dat was helemaal niet afgesproken! De vraag is dan ook hoe we worden bestuurd in Wageningen. Gaan de democratische rechten van de buurtbewoners nog wel gelijk op met die van projectontwikkelaars? We houden de wethouder aan de oorspronkelijke afspaken: Nudepark 2 wordt pas bebouwd als daar behoefte aan is. Vooralsnog is dat niet het geval.

Lees verder

U bent hier