h

Blog John Heemskerk

3 april 2016

W12 en b b Wageningen

Gelezen in de raadsflits: Een concept verslag van een bijeenkomst van de gemeente Wageningen met vertegenwoordigers van W12, over Beter Bereikbaar Wageningen, toegestuurd op verzoek van de raad. In het verslag van het gesprek tussen grote ondernemers en de gemeente valt op dat de gemeente, vertegenwoordigd door één van haar ambtenaren, zo nu en dan wel erg prominent de discussie lijkt te willen sturen.

Lees verder
18 juni 2015

Wie is hier eigenlijk de baas??

Lees is laatst een collum op het internet van J. van den Berg, emiritus hoogleraar UvM, met de vraag: “Wie is de baas in de gemeente?” Is dar nu echt de raad, die steeds meer kaders vaststelt, is dat her college van B&W of is er een andere macht die werkelijk de touwtjes in handen heeft??.[1] Interessante vraag,  hoe zit dat eigenlijk in ons Wageningen. Niet al te best, voorbeeld?? Voorbeeld!

Lees verder
23 april 2015

Afvalscheiding en milieu in Wageningen…..ik snap het niet meer….

Het college van B en W, bestaande wethouders van D’66, Groen Links en de Stadspartij , van de gemeente Wageningen is van plan om het afval in Wageningen nog beter te gaan scheiden. Niet alleen een GFT-container, een papiercontainer en een rest-afvalcontainer maar in heel Wageningen met uitzondering van de hoogbouw worden massaal PlasticMetaalDrankverpakkingen-containers verspreid. Dit alles om de scheidingsnorm van 65 procent te halen. Mooi idee en natuurlijk geod voor het milieu…toch??

Lees verder
1 november 2014

Rondweg kans voor milieu...onwaarschijnlijk!

Net gelezen in de Gelderlander (http://bit.ly/1tLyd6j) : De W12, de grote werkgevers uit Wageningen, denken dat een nieuwe rondweg "mogelijk goed is voor het milieu". Nu zal het wel aan mij liggen, maar is het niet veel handiger om bestaand asfalt te vervangen voor "energieleverend asfalt" of ook langs de bestaande onsluitingsweg een houtwal te plaatsen die kan leiden tot een grotere biodiversiteit?? En hoe zit het met de doorsnijding van de ecologische verbindingszone noord??

Lees verder
7 mei 2013

Solidez komt 15 mei met een rapport en wij willen graag weten wat de gebruikers hiervan vinden

De gemeenteraad heeft Solidez tot en met 15 mei (zie gemeentepagina) de tijd gegeven om met een rapport over de Wielewaag te komen. In dit rapport geeft een werkgroep haar zal de werkgroep een overgangsplan presenteren waarin wordt ingegaan op de toekomst van (een deel van)het ouderenwerk in Wageningen. Volgens Solidez is het bijna onmogelijk om in het pand aan de Stationsstraat open te houden (zie persbericht). Enfin we wachten nog even af.

Lees verder
12 maart 2013

Wielewaag pas dicht als het alternatief gereed is.....

Heel veel gesproken en geschreven over de dreigende sluiting van de ouderenvoorziening in Wageningen, de Wielewaag. Onderzoek van onze partij, de SP, heeft aangetoond dat heel veel oudere Wageningers gebruik maken van deze voorziening en het helemaal niet zien zitten dat deze gaat verdwijnen. De welzijnstichting Solidez heeft op haar beurt aangegeven dat het openhouden van het pand geen optie is en dat de activiteiten prima in de diverse "Huizen van de wijk" kunnen plaatsvinden. Eerlijk is eerlijk, ik zie dit niet zo voor me..... Maar enfin binnenkort zal er een plan worden gepresenteerd...... Laten we - zonder vooruit te lopen op de inhoud van het plan - nu eerst eens, in alle eensgezindheid, een piketpaaltje slaan: de Wielewaag gaat niet dicht voordat er een acceptabel, werkbaar alternatief is gevonden en gerealiseerd. Op die manier garanderen we in elk geval de broodnodige continuïteit in het ouderenwerk. Afgesproken???

Lees verder
5 januari 2013

College Wageningen : bezwaren winkelopstelling gegrond maar we gaan gewoon door!

College van B&W stelt voor om Wageningen als voorhoede gemeente in te zetten bij het 'laten we ook de sociaal-liberale (je moet het maar verzinnen) kant van Nederland een bot gooien, we schaffen de zondagsrust gewoon af'- experiment. Nadat ook het college heeft vastgesteld dat Wageningen geen toeristische gemeente is en dat winkelopenstelling op basis van de tienduizenden bezoekers van het bevrijdingsfestival, nooit zal gaan werken, mede omdat het deze mensen verboden is economische bedrijvigheid te brengen, anders dan voor de uitbatende horeca., komt nu het volgende konijn uit de altijd-en- overal-kunnen-en-mogen-shoppen hogehoed: alle winkels mogen op zondag open omdat: De Tweede Kamer akkoord lijkt te gaan met deze maatregel en ook de Eerste Kamer wel in zal stemmen.(zie Gelderlander).

Lees verder
20 oktober 2012

Gekanteld werken

Gisteren werd ik getrakteerd op het volgende persbericht van het College van B&W:

Lees verder
20 oktober 2012

Koopzondag in Wageningen blijft; college negeert bezwarencommissie en hoopt op Paars

Wageningen, 20/10/2012. Net gelezen in de Gelderlander (linkje) - nog geen persbericht of een mededeling op de digitale gemeentepagina - het college heeft besloten bezwaren van middenstand en vakbond te negeren en het advies van de bezwarencommissie naast zich neer te leggen. "Een politiek besluit", aldus de wethouder. (Zucht.....). Er bestaat in Wageningen breed de wens om te kunnen winkelen (ik ben in elk geval blij dat de kletsverhalen over bezoekende toeristen niet langer te berde worden gebracht) en daarom gaan we, tot dat de raad opnieuw heeft besloten om op de zondagopenstelling goed te keuren, niks doen met deze uitspraak. In de papieren versie van eerder genoemde krant is nog te lezen dat het college best van plan is opnieuw onderzoek naar de consequenties voor het winkelpersoneel ........Je zou er cynisch van worden.......

Lees verder
16 oktober 2012

Bezuiningen?? Heleaal niet, 75000 euro voor onderzoek naar een nieuwe school in Kortenoord

Wageningen, 2 weken geleden. Pas vandaag viel mijn oog op een artikel in de Gelderlander van 5 oktober (linkje) : Het Zodiak gebouw zal niet worden verbouwd tot een brede wijkschool. Want het Bouwfond, de projectontwikkelaar die daarover met de gemeente afspraken had gemaakt, wil daar vanaf. Waarom ze "daar vanaf willen" is mij nog niet duidelijk, vermoedelijk is er niet genoeg te verdienen aan de verbouw. Het college wil dat er onderzocht wordt of een nieuwe school in de wijk nodig is en gaat daarvoor - voor het onderzoek - 75000 euro aan de gemeenteraad vragen. Van dat geld kunnen en moeten we volgens mij, juist in deze tijd van bezuinigen, heel andere dingen doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier