h

Blog alle

16 juli 2022

Energiearmoede (2): Belastingcompensatie

Foto: NCRV

Volgens het CBS stegen de energietarieven in een jaar tijd met bijna 350 procent en dat kost een huishouden met een gemiddeld verbruik op jaarbasis ruim 1700 euro meer, bijna 1100 euro meer voor gas en 625 euro meer voor elektriciteit. Een van de maatregelen uit het overheidspakket is een verlaging van de energiebelasting waardoor een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik dit jaar 417 euro minder energiebelasting betaalt. Deze vorm van compensatie alleen is duidelijk niet genoeg en daarom kunnen steeds meer inwoners hun rekening niet betalen. Als gevolg van deze alarmerende situatie riepen veertig steden eerder dit jaar al op tot een meer structurele aanpak.

Lees verder
16 juli 2022

Energiearmoede (1): definitie en omvang

Foto: NCRV

Het begrip ‘energiearmoede’ werd al eerder gebruikt, maar werd een ‘hot topic’ toen iedereen met stijgende energiekosten geconfronteerd werd. Uit het nieuws komen al langer alarmerende berichten over falend beleid. Een aantal koppen spreken voor zich: “Energiearmoedebeleid moet beter: 'Houd rekening met mensen met kleine beurs’” (november 2020) "Ruim half miljoen huishoudens leven in ‘energiearmoede'" (september 2021) en "Steden trekken bij minister aan de bel over armoede door dure energie" (maart 2022). Als onderdeel van een actievoorstel deden wij een ‘mini-onderzoek’ naar het onderwerp, grotendeels gebaseerd op het lezen en bespreken van nieuwsberichten en gemeenteraadsbesluiten. Omdat het geen makkelijk onderwerp is, en er veel over te zeggen valt, is deze discussie opgesplitst in een uiteenzetting van subvragen. Deel 1: Wat is ‘energiearmoede’? Hoeveel mensen in Ede en Wageningen hebben ermee te maken?

Lees verder
4 februari 2017

Diederik in Brussel (1)

Goed, ik ben dus begonnen in Brussel als fractie-medewerker voor het dossier Transparantie, als assistent van Dennis de Jong (https://sp.nl/onze-mensen/europees-parlement/dennis-jong). De eerste paar dagen bestaan altijd uit nog wat dingen regelen, zoals een emailadres: diederik.vanderloo@europarl.europa.eu) en een beveiligingspas. Daarna werd ik onmiddelijk meege-nomen in het werk. Het werktempo ligt hoog, dat merk je! Eerst was er een overleg met onze europese zuster-partijen, verenigd in de fractie GUE/NGL, (verenigd links/ Noord Europees groen links). Dat gebeurde in een "kleine zaal", met ruimte voor zo'n 50 MEP's (Member of European Parliament, Europarlementariers) met ver-taling op naar ca. 12 verschillende talen. Ik kan het engels goed volgen, maar mijn frans en duits is duidelijk weggezakt, en ook de Grieken en de Portugezen hebben wat te melden, of de Basken, de Zweden, de Denen. Dan is het fijn dat de faciliteiten werken en je snel kunt volgen wat er gezegd wordt. Nu waren niet alle mensen van alle fracties er, men overlegt later onderling. Dat is ook belangrijk omdat van land tot land de standpunten soms verschillen. Deze keer ging het over de net uitge-komen rapporten van Juncker en Tusk die pleiten voor een integratie van Europa. Gelukkig zijn we het er met onze zusterpartijen eens dat zoals het nu uitgewerkt wordt, dat méér Europa alleen maar meer macht voor multinationals betekent. De volgende keer zal ik meer inhoudelijks vertellen.

Lees verder
3 april 2016

W12 en b b Wageningen

Gelezen in de raadsflits: Een concept verslag van een bijeenkomst van de gemeente Wageningen met vertegenwoordigers van W12, over Beter Bereikbaar Wageningen, toegestuurd op verzoek van de raad. In het verslag van het gesprek tussen grote ondernemers en de gemeente valt op dat de gemeente, vertegenwoordigd door één van haar ambtenaren, zo nu en dan wel erg prominent de discussie lijkt te willen sturen.

Lees verder
23 maart 2016

Uit de Raad: 500 goedkoper huurwoningen

In de raadsvergadering van begin maart is de Woonvisie vastgesteld. een vrijblijvend document waar niemand tegen kan zijn. Uit een recent woningmarkt onderzoek blijkt dat er met spoed 500 goedkopere huurwoningen in Wageningen nodig zijn. De SP heeft hierover een motie ingediend om dat op korte termijn te realiseren. Helaas haalde deze motie het niet.

Lees verder
17 februari 2016

Commerciele zorg

Afgelopen weken is er veel ophef geweest over de gang van zaken in het ouderencomplex aan de Hollandseweg. Ondanks de mooie praatjes bij de verkoop van de ouderenappartementen in 2013 (“een nieuwe manier van zelfstandig wonen”), kan Opella de beloofde en noodzakelijke dagelijkse zorg niet meer leveren.  De gemeente haast zich te zeggen dat deze zorg een verantwoordelijkheid is van het Rijk. En nu? De bedoeling was dat de markt alles zou oplossen. Maar we kregen overbodige reclame, bonus-directeuren en erger: onderbetaalde zorgwerknemers en mensen in de problemen. Dat is nou privatisering. Wanneer wilt u actievoeren?

Lees verder
30 september 2015

Nudepark 2

In 2012 zei de wethouder dat Nudepark 2 gebouwd zou worden als er in Wageningen behoefte aan was. De SP wilde toen niet bouwen voor leegstand. De gemeente ging door, ondanks dat de  projectontwikkelaar slechts 1 (!) bedrijf had gevonden als koper. Op verzoek van de projectontwikkelaar werden ook nog eens stiekem de kavels veel groter gemaakt – maar dat was helemaal niet afgesproken! De vraag is dan ook hoe we worden bestuurd in Wageningen. Gaan de democratische rechten van de buurtbewoners nog wel gelijk op met die van projectontwikkelaars? We houden de wethouder aan de oorspronkelijke afspaken: Nudepark 2 wordt pas bebouwd als daar behoefte aan is. Vooralsnog is dat niet het geval.

Lees verder
18 juni 2015

Wie is hier eigenlijk de baas??

Lees is laatst een collum op het internet van J. van den Berg, emiritus hoogleraar UvM, met de vraag: “Wie is de baas in de gemeente?” Is dar nu echt de raad, die steeds meer kaders vaststelt, is dat her college van B&W of is er een andere macht die werkelijk de touwtjes in handen heeft??.[1] Interessante vraag,  hoe zit dat eigenlijk in ons Wageningen. Niet al te best, voorbeeld?? Voorbeeld!

Lees verder
23 april 2015

Afvalscheiding en milieu in Wageningen…..ik snap het niet meer….

Het college van B en W, bestaande wethouders van D’66, Groen Links en de Stadspartij , van de gemeente Wageningen is van plan om het afval in Wageningen nog beter te gaan scheiden. Niet alleen een GFT-container, een papiercontainer en een rest-afvalcontainer maar in heel Wageningen met uitzondering van de hoogbouw worden massaal PlasticMetaalDrankverpakkingen-containers verspreid. Dit alles om de scheidingsnorm van 65 procent te halen. Mooi idee en natuurlijk geod voor het milieu…toch??

Lees verder
1 november 2014

Rondweg kans voor milieu...onwaarschijnlijk!

Net gelezen in de Gelderlander (http://bit.ly/1tLyd6j) : De W12, de grote werkgevers uit Wageningen, denken dat een nieuwe rondweg "mogelijk goed is voor het milieu". Nu zal het wel aan mij liggen, maar is het niet veel handiger om bestaand asfalt te vervangen voor "energieleverend asfalt" of ook langs de bestaande onsluitingsweg een houtwal te plaatsen die kan leiden tot een grotere biodiversiteit?? En hoe zit het met de doorsnijding van de ecologische verbindingszone noord??

Lees verder

Pagina's

U bent hier