h

Fractie

3 april 2016

W12 en b b Wageningen

Gelezen in de raadsflits: Een concept verslag van een bijeenkomst van de gemeente Wageningen met vertegenwoordigers van W12, over Beter Bereikbaar Wageningen, toegestuurd op verzoek van de raad. In het verslag van het gesprek tussen grote ondernemers en de gemeente valt op dat de gemeente, vertegenwoordigd door één van haar ambtenaren, zo nu en dan wel erg prominent de discussie lijkt te willen sturen.

Lees verder
23 maart 2016

Uit de Raad: 500 goedkoper huurwoningen

In de raadsvergadering van begin maart is de Woonvisie vastgesteld. een vrijblijvend document waar niemand tegen kan zijn. Uit een recent woningmarkt onderzoek blijkt dat er met spoed 500 goedkopere huurwoningen in Wageningen nodig zijn. De SP heeft hierover een motie ingediend om dat op korte termijn te realiseren. Helaas haalde deze motie het niet.

Lees verder
17 februari 2016

Commerciele zorg

Afgelopen weken is er veel ophef geweest over de gang van zaken in het ouderencomplex aan de Hollandseweg. Ondanks de mooie praatjes bij de verkoop van de ouderenappartementen in 2013 (“een nieuwe manier van zelfstandig wonen”), kan Opella de beloofde en noodzakelijke dagelijkse zorg niet meer leveren.  De gemeente haast zich te zeggen dat deze zorg een verantwoordelijkheid is van het Rijk. En nu? De bedoeling was dat de markt alles zou oplossen. Maar we kregen overbodige reclame, bonus-directeuren en erger: onderbetaalde zorgwerknemers en mensen in de problemen. Dat is nou privatisering. Wanneer wilt u actievoeren?

Lees verder
30 september 2015

Nudepark 2

In 2012 zei de wethouder dat Nudepark 2 gebouwd zou worden als er in Wageningen behoefte aan was. De SP wilde toen niet bouwen voor leegstand. De gemeente ging door, ondanks dat de  projectontwikkelaar slechts 1 (!) bedrijf had gevonden als koper. Op verzoek van de projectontwikkelaar werden ook nog eens stiekem de kavels veel groter gemaakt – maar dat was helemaal niet afgesproken! De vraag is dan ook hoe we worden bestuurd in Wageningen. Gaan de democratische rechten van de buurtbewoners nog wel gelijk op met die van projectontwikkelaars? We houden de wethouder aan de oorspronkelijke afspaken: Nudepark 2 wordt pas bebouwd als daar behoefte aan is. Vooralsnog is dat niet het geval.

Lees verder
3 februari 2014

Uit de raad

"Wat lees ik, ga je uit de politiek?" Dat is een vraag, die mij de laatste tijd vaak gesteld wordt, na de krantenberichten. "Nee" is het antwoord. Ik ga niet uit de politiek, maar ik ga uit de raad.

Lees verder
7 juli 2013

Geheel nieuwe website

Regelmatige bezoekers zullen het al gemerkt hebben. Er is iets veranderd aan de website.

Lees verder

U bent hier